Målselv jeger og fiskeforening:

Fra Målselvfossen og oppover vassdraget, har Målselv jeger og fiskerforening noen strekninger som de forvalter.

http://www.maalselvjff.no/Fiske.html

 

 

 

Nedre Målselv elveierlag:

Nederst i vassdraget finner vi Nedre Målselv elveierlag.
Deres forvaltningsområde er særlig kjent for et godt fiske av sjø-ørret og sjørøye, men det tas laks også.

http://www.maalselva.no/web/NedreMaalselv.html

Kortsalg
Fiskekortpriser:

Sesongkort: kr. 600,-.
Datokort for første dato : kr. 80,- , deretter kr. 50,- pr. dato.
I tillegg kreves det depositum på kr. 200,- pr. kort som refunderes ved innlevering av fiskerapport innen 20. september hvert år.

Fra båt kan det fiskes med 1 stang pr. kort og maks 2 stenger pr. båt. Fra land kan det fiskes med en stang pr. kort.

Fiskeravgift

Husk å ha betalt fiskeravgift før du kjøper kort. Fiskekortet er ugyldig uten betalt fiskeravgift. Klikk på fiskeravgift i menyen til venstre.

Redskapsbestemmelser.

I år er det ikke lov å fiske med mark etter 23.august for kortfiskere

Desinfisering

HUSK DESINFISERING AV UTSTYR; VIKTIG!

Hjelp oss og bevar et smittefritt vassdrag. Desinfisering av fiskeutstyr kr. 50,-.
Båt anbefales kjørt i sjøen. (Da får du også desinfisert motor skikkelig).
Det utstedes desinfiseringsbevis ved kjøp av fiskekort med påfølgende desinfisering hos kortselgere!

KOBBE

Ved observasjon av kobbe må det meldes fra omgående til:
Trond Jarle Lunde, tlf. 900 39 321, eller Are Eriksen, tlf. 957 77 650 .
Fangstrapportering.

Husk å levere inn fangstoppgaven innen 20.september.
Den kan også sendes til Nedre Målselv elveeierlag v/Arne Lange, Karlstad , 9322 Karlstad, pr. post eller som e.post til arne.lange@tele2.no. Påfør da kontonr. for tilbakebetaling av depositum.

Skjema for kortfiskere  Skjema for grunneiere

Fiskekort selges her:   Telefon:
Voigts Jakt og Fiske,    Heggelia 77 83 66 70
MX-sport, Målselv,       Målselvsenteret 77 83 61 00
Arne Lange,            Karlstad 77 83 56 48/958 42 641
Tommy Sommerbakk,       Holmen 414 18 500
Kjell Iversen,    Karlstad 77 83 55 17/415 19 689
Nordnorsk Boavvikling               Karlstad 911 99 994
Torgeir Solli,          Gullhav 77 83 55 49/902 08 673
Georg Heggstad       Luneborg 778 35 629

 

 

Målselvfossen:

Fossenes elveierlag forvalter strekningen Målselvfossen til samløpet med Barduelva.
Det er en av landets beste laksestrekninger.http://www.maalselva.no/web/Maalselvfossen.html

 

Fiskekortpriser for kortstrekningen Målselvfossen.

Det er Målselvfossenes elveierlag som eier og forvalter fiskerettighetene under Målselvfossen, og selger fiskekort i området.

Kortene selges som halvdøgnskort.
1. økt fra kl. 0600 - 1400.
2. økt fra kl. 1600 - 2400.

Fra og med 15. juni til og med 20 juli :
Halvdøgnskort kr. 250,- + kr. 30,- i miljøavgift. Totalt kr. 280,-.
Kvote 2 lakser pr. halvdøgn pr. fisker, eller kvoten ansees som oppfyllt når en får en laks over 7 kg.

Fra og med 21. juli til og med 17. august :
Halvdøgnskort kr. 200,- + kr. 30,- i miljøavgift. Totalt kr. 230,-.
Kvote 3 lakser pr. halvdøgn pr. fisker, eller kvoten ansees som oppfyllt når en får en laks over 7 kg.

Se forøvrig regelverk.

Miljøavgiften går til tiltak i området ved Målselvfossen, slik som gapahuker, båt, skogrydding, sanitærforhold m.m.  1/3 går til andre tiltak i vassdraget, og forvaltes av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM).

Det er satt ut desinfeksjonskasser for selvbetjening på begge sider av elva.

Dette viser grenser og antall fiskeplasser.

Det er glidene rullering ovenfra og ned, slik at flest mulig får fiske på flest mulig plasser.

Det ligger båt ved den såkalte Gressholmen for bruk av fiskere.

Her finner du også Målselvfossen Turistsenter, og Nedre Målselvfossen feriesenter.

 

Mitre Målselv Elveeier og grunneierlag:

 

Neste område er Midtre Målselv elveier og grunneierlag.
I deres forvaltningsområde er det laks, men også en god del sjø-ørret og sjørøye.


http://www.maalselva.no/mmeg/index.html

Salg av fiskekort vil fra i år av, også skje via Internett.

Som små aktører selger vi foreløpig bare ved betaling via nettbank eller over skranke i bank, og mot kontant betaling ved endel salgssteder.

Sesongkort selges utenom, og da mot kontant betaling hos Stein Rognlund, Velta, og Thorleif Brandskogsand, Brandskogsand.

Kortprisene er satt til:
Korttype Kortpris Miljøavgift Depositum Totalt
Heldøgn kr. 70,- kr. 30,-   kr. 100,-
Sesongkort kr. 970,- kr. 30,- kr. 300,- kr. 1.300,-

Det selges 10 heldøgnskort pr dag

Elva er freda hvert døgn fra kl. 2400 til kl. 0600

 

 

Øverbygd jeger- og fiskerforening:

I øvre delen av vassdraget, har Øverbygd jeger og fiskerforening noen strekninger som de forvalter.
Dles i Divielva og dels i Målselva

Resten er delt mellom ulike lag med Øvre Målselv elveierlag som det store laget.
De forvalter hoveddelen av strekningen ovenfor fossen.

http://www.njff.no/portal/page/portal/troms/lokallag/overbygd

Soner og fiskekort:

http://www.autosenteret.biz/Laksefiske.html

Sone 3 Jutulstad Kjosnes

To stenger alle dager, kortsalg hele dagen

fiskedøgnet går fra kl 1800-1800 døgnkort.

Lett adkomst ved veg.

Sone 4 Skogstad

NB! nye regler for denne sonen i år,
 3 stenger alle dager, Kortsalg  hele dagen.  Fiskedøgnet går fra 1800-1800.
NB! fiske kun fra sørlig bredd.

Sone 5 Brannmoen

kortsalg hele dagen

Fiskedøgnet går fra 1800-1800.

døgnkort .

Sone 6 Rostadelva

Kortsalg hele dagen,

Fiskedøgnet går fra 1800-1800.
døgnkort.
Ukekort.
Sesongkort.

Sone 7 Trangen i Divielva

Kortsalg kl,1600 evnt. med loddtrekning.
Fiskedøgnet går fra 1800-1800.
Juni og juli 5 kort på partallsdatoer

6 kort på oddetallsdatoer.
August omvent.

Sone 8 Stenbakken

kortsalg hele dagen

fiskedøgnet går fra kl 1800-1800

døgnkort
3 stenger alle dager

Sone 9. 10 og 11


Selges av Oddvar Tune

tlf.: 97060549 / 95918071 / 77837815

 

   

Trangen i Divielva:

Hagbart Solløs (11kg)

 

 

Anjavatnet:

 

621 moh, viden kjent som storrøyevann, men det er også stor ørret her. Anjavatnet er et langt og smalt vann på ca 4 km. For isfiske er det en fordel med lokalkunnskap, da det er veldig grunnt.

Isfiskerne på Anjavatnet kommer ofte fra Høgskardet, da det her går en skuterløype ca en mil opp til Sanddalsbotn hvor de parkerer skuterne og går litt under ei mil for å komme inn til vatnet. Går man fra Frihetsli er det ca tre mil til vannet.

Anjavassdalen Fra Anjavatnet
Innover Anjavassdalen, Blåfjellet til venstre. Øvre deler av Dividalen sett på vei inn i Anjavassdalen.

 

Brennskogtjønna:

Isfisketur 2011:

 

 

Moskanjävri:

 

Åpen hytte - Moskanhytta

 
Beskrivelse:
Åpen hytte med enkel standard. Våre åpne hytter er av varierende størrelse og standard, fra enkle gammer til tømmerkoier av relativt god standard. Hyttene står åpne og er tilgjengelig for alle fjellfarende. Det er ikke mulig å bestille eller reservere hyttene. Det er en generell regel at man ikke skal legge beslag på hyttene over lengre tid. Forlates hytta skal den ryddes og alt utstyr medbringes. Har man overnattet og det kommer nye gjester påfølgende dag er det en god regel at man viker plassen.
   
Antall sengeplasser 3  
Areal (kvm) 12  
Pris pr døgn lavsesong 0,00 kr  
Pris pr døgn normalsesong 0,00 kr  
Pris pr døgn høysesong 0,00 kr  
Avstand til vei, sommer (km) 13,0  
Avstand til vei, vinter (km) 18,0  
Oppvarming vedovn  
Toalett utedo  
Beliggenhet og terrengbeskrivelse:
Ved Moskanjavri i Målselv kommune
Veibeskrivelse:
Se kart.
Sengeklær nei  
Kokemuligheter vedovn  
Kjøkkenutstyr enkelt utstyrt  
Innlagt vann nei  
Vask etter bruk  
Nøkkel nei  
Hund nei