Utstilling i forbindelse med Kalottspel August 2014

"Gjennom årstidene"

Kunstner:

Josef Halse

 

 

Josef Halse, samisk billedkunstner og musiker fra Kautokeino.Halses fargebruk beskrives ofte som dristig der han fascineres av brytningene i naturen - i overganger fra vinter til vår, noe som kommer tydelig frem i maleriene hans hvor han kombinerer rytmer fra naturen- med gjentagelser og kontraster.Akrylmaleriene hans er preget av friske og spenstige farger, hvor kontraster og rytmer er viktige komponenter i et abstrahert landskap.

Halse har bakgrunn som musiker . Han har vært aktiv i teatersammenheng  og har arbeidet med scenografi for Beaivvas Sami Teahter. Han startet sin kunstneriske utdannelse  på malerlinja ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole  i 1977 og ble uteksaminert i 1979. Senere var han aktiv i Samisk Kunstnergruppe i Masi, i tillegg til å delta i kollektivmønstringer i inn- og utland. I 1995 ble Josef Halse tildelt Statens femårige arbeidsstipend.

Utstillinger

1981  Kollektiv utstilling ved festspillene i Nord-Norge og ”Nordnorsken” kollektiv vandreutstilling samme år.
1982   Kollektiv utstilling, Nasjonalmuseet i København.
2004    Gruppeutstilling i regi av Nordisk Ministerråd, København: ”Norden i fokus”.
2006-2007    Kollektiv vandreutstilling i Canada -  februar 2006 - ut 2007 ”In the shadow of the midnight sun”.
2008    Kollektiv utstilling, - internasjonal uke, Tromsø 4. – 11. juni ”Open to diversity”.             
2010      Chris Festivalen, Kjøllefjord, gruppeutstilling 7. – 11. juli.              
2010     Vadsø Kunstforening, gruppeutstilling 24.nov  – 14. des.
   

Separate utstillinger

1996-1997  Separatutstilling – Savio museet i Kirkenes
1998   Separatutstilling – Samisk Kunstner Senter, Karasjok
2000    Separatutstilling – Drammen Teater / Kulturhus
2001 Separatutstilling – Galleri Embla, Tromsø
2003    Separatutstilling – Varangerfestivalen i Vadsø (festivalkunstner)
2003   Separatutstilling – Redrum, Hammerfest
2006  Separatutstilling – Samisk Kunstner Senter, Karasjok
2009       Separatutstilling – Alta Kunstforening
   

Fagjurierte utstillinger                  

1981 ”Nordnorsken” kollektiv vandreutstilling
1982  Kollektiv utstilling, Nasjonalmuseet i København.
2006-2007    Kollektiv vandreutstilling i Canada -  februar 2006 - ut 2007 ”In the shadow of the midnight sun